Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/2402
Nhan đề: Đánh giá giải pháp kiến trúc mặt đứng công trình văn phòng cao tầng ở thành phố Băc Ninh
Tác giả: Trần, Quốc Thái
Nguyễn, Bạch Dương
Từ khoá: Mặt đứng
Trụ sở văn phòng
Bắc Ninh
Nhà cao tầng
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng quan về kiến trúc mặt đứng nhà cao tầng ở thành phố Bắc Ninh. Trên cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý đưa ra các tiêu chí đánh giá và giải pháp kiến trúc mặt đứng văn phòng cao tầng ở thành phố phù hợp với quy hoạch
Định danh: http://10.3.2.20:8080/dspace/handle/hau/2402
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
570.91 kBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
5.53 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.