Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/249
Nhan đề: Duy trì và phát huy giá trị không gian kiến trúc tuyến phố Phùng Hưng
Tác giả: Nguyễn, Minh Sơn
Trần, Trung Dũng
Từ khoá: Không gian tuyến phố
Kiến trúc cảnh quan
Phùng Hưng
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng quan không gian kiến trúc tuyến phố Phùng Hưng, cơ sở khoa học và thực tiễn để duy trì và nâng cao giá trị không gian kiến trúc tuyến phố Phùng Hưng. Đề xuất giải pháp kiến trúc cảnh quan để duy trì và nâng cao giá trị không gian kiến trúc tuyến phố.
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/1308
http://hdl.handle.net/hau/249
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn17.11 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn614.75 kBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.