Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/25
Nhan đề: Tổ chức không gian kiến trúc các khu công nghiệp tập trung ở Hà Nội
Tác giả: Nguyễn Đức, Dũng
Bùi Đức, Cương
Từ khoá: Không gian kiến trúc
Khu công nghiệp
Kiến trúc công nghiệp
Hà Nội
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Thực trạng phát triển các khu công nghiệp tập trung ở Hà Nội. Phân tích, đánh giá hiện trạng tổ chức không gian kiến trúc trong các khu công nghiệp tập trung ở Hà Nội. Trên cơ sở khoa học đề xuất những nguyên tắc và yêu cầu chung phù hợp, nhằm tổ chức không gian kiến trúc trong các khu công nghiệp ở Hà Nội theo quy hoạch chung của Thủ đô
Định danh: http://hdl.handle.net/hau/25
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
569.54 kBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
3.27 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.