Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/2506
Nhan đề: Giải pháp tổ chức không gian xanh - mặt nước thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Tác giả: Lê, Hồng Kế
Nguyễn, Xuân Tiến
Từ khoá: Không gian xanh
Tổ chức không gian
Quốc Oai
Hà Nội
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành phát triển không gian xanh - mặt nước thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Trên cư sở khoa học về tổ chức không gian xanh đưa ra các đánh giá hiện trạng, phân tích cơ sở thực tiễn và lý luận để áp dụng trong việc tổ chức không gian xanh - mặt nước. Từ đó đề xuất các mô hình phát triển các không gian xanh - mặt nước theo hướng đô thị sinh thái
Định danh: http://10.3.2.20:8080/dspace/handle/hau/2506
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quy hoạch {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
997.44 kBAdobe PDFXem truc tuyen
6.09 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.