Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/254
Nhan đề: Tổ chức quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu hành chính xí nghiệp công nghiệp nhẹ ở Hà Nội
Tác giả: Trần, Như Thạch
Đào, Thị Bích Hồng
Từ khoá: Công nghiệp nhẹ
Kiến trúc cảnh quan
Quy hoạch kiến trúc
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tìm hiểu tình hình tổ chức kiến trúc cảnh quan trong các xí nghiệp công nghiệp ở Việt Nam và trên thế giới. Điều tra khảo sát đánh giá hiện trạng tổ chức kiến trúc cảnh quan trong các xí nghiệp công nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Đề xuất giải pháp tổ chức kiến trúc cảnh quan và thiết kế thực nghiệm hai xí nghiệp công nghiệp nhẹ điển hình.
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/722
http://hdl.handle.net/hau/254
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản rút gọn của luận văn1.14 MBAdobe PDFXem truc tuyen
Nội dung đầy đủ của luận văn95.42 kBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.