Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/2548
Nhan đề: Lập tiến độ thi công bằng phần mềm DT và MS trong xây dựng: Phần 2
Tác giả: Bùi, Mạnh Hùng
Từ khoá: Phần mềm DT và MS trong xây dựng
Giới thiệu phần mềm DT
Cách cài đặt chương trình DT
Yêu cầu cài đặt chương trình DT
Khái niệm trong phần mềm MS
Giới thiệu phần mềm MS
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Xây Dựng
Mô tả: Lập tiến độ thi công bằng phần mềm DT và MS trong xây dựng: Phần 2 trình bày về cách mở chương trình DT, yêu cầu kỹ thuật để cài đặt chương trình DT và một số khái niệm chung về phần mềm MS. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Xây dựng.
Định danh: http://10.3.2.20:8080/dspace/handle/hau/2548
Bộ sưu tập: Sách tham khảo Tiếng Việt {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
9.71 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.