Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/2560
Nhan đề: Lập tiến độ thi công bằng phần mềm DT và MS trong xây dựng: Phần 3
Tác giả: Bùi, Mạnh Hùng
Từ khoá: Phần mềm DT và MS trong xây dựng
Cách lập tiến độ thi công
Phần mềm MS trong xây dựng
Cách sử dụng phần mềm MS
Cách sử dụng phần mềm MS
Mục đích sử dụng phần mềm MS
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Xây Dựng
Mô tả: Sách "Lập tiến độ thi công bằng phần mềm DT và MS trong xây dựng: Phần 3" trình bày về những giới thiệu chung về phần mềm MS trong xây dựng. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Xây dựng.
Định danh: http://10.3.2.20:8080/dspace/handle/hau/2560
Bộ sưu tập: Sách tham khảo Tiếng Việt {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
6.03 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.