Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/2561
Nhan đề: Lập tiến độ thi công bằng phần mềm DT và MS trong xây dựng: Phần 4
Tác giả: Bùi, Mạnh Hùng
Từ khoá: Phần mềm DT và MS trong xây dựng
Cách sử dụng phần mềm MS
Quy định sử dụng phần mềm MS
Lập sơ đồ ngang trong phần mềm MS
Công việc trong sơ đồ ngang của MS
Công dụng phần mềm MS
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Xây Dựng
Mô tả: Sách Lập tiến độ thi công bằng phần mềm DT và MS trong xây dựng: Phần 4 giúp các bạn nắm được những kiến thức về phần mềm MS như cách sử dụng, quy định trong việc lập tiến độ thi công cho một dự án bằng MS và giới thiệu sơ qua về cách lập tiến độ thi công theo sơ đồ ngang trong phần mềm MS.
Định danh: http://10.3.2.20:8080/dspace/handle/hau/2561
Bộ sưu tập: Sách tham khảo Tiếng Việt {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
11.82 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.