Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/2562
Nhan đề: Lập tiến độ thi công bằng phần mềm DT và MS trong xây dựng: Phần 5
Tác giả: Bùi, Mạnh Hùng
Từ khoá: Phần mềm DT và MS trong xây dựng
Sơ đồ ngang trong phần mềm MS
Cách lập sơ đồ ngang trong MS
Thao tác trong MS
Cách sử dụng MS trong xây dựng
Công dụng phần mềm MS
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Xây Dựng
Mô tả: Sách Lập tiến độ thi công bằng phần mềm DT và MS trong xây dựng: Phần 5 trình bày về cách lập sơ đồ ngang trong phần mềm Ms. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Xây dựng.
Định danh: http://10.3.2.20:8080/dspace/handle/hau/2562
Bộ sưu tập: Sách tham khảo Tiếng Việt {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
7.98 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.