Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/2564
Nhan đề: Lập tiến độ thi công bằng phần mềm DT và MS trong xây dựng: Phần 7
Tác giả: Bùi, Mạnh Hùng
Từ khoá: Phần mềm DT và MS trong xây dựng
Sử dụng phần mềm MS trong xây dựng
Tiến độ thi công theo sơ đồ ngang
Hướng dẫn phần mềm MS
Tiến độ thi công theo sơ đồ lịch
Tiến độ thi công theo sơ đồ mạng
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Xây Dựng
Mô tả: Lập tiến độ thi công bằng phần mềm DT và MS trong xây dựng: Phần 7 trình bày về cách lập tiến độ thi công theo sơ đồ ngang bằng phần mềm MS và lập tiến độ thi công theo sơ đồ lịch và sơ đồ mạng bằng phần mềm MS. Tài liệu phục vụ cho các bạn thuộc chuyên ngành Xây dựng.
Định danh: http://10.3.2.20:8080/dspace/handle/hau/2564
Bộ sưu tập: Sách tham khảo Tiếng Việt {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
9.22 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.