Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/2565
Nhan đề: Lập tiến độ thi công bằng phần mềm DT và MS trong xây dựng: Phần 8
Tác giả: Bùi, Mạnh Hùng
Từ khoá: Phần mềm DT và MS trong xây dựng
Tiến độ thi công theo sơ đồ mạng
Tài nguyên trong tiến độ thi công
Cách sử dụng phần mềm MS
Hướng dẫn phần mềm MS
Thao tác trong phần mềm MS
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Xây Dựng
Mô tả: Tài liệu Lập tiến độ thi công bằng phần mềm DT và MS trong xây dựng: Phần 8 trình bày về cách lập tiến độ thi công theo sơ đồ mạng và sơ đồ tài nguyên trong tiến độ bằng phần mềm MS. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Xây dựng.
Định danh: http://10.3.2.20:8080/dspace/handle/hau/2565
Bộ sưu tập: Sách tham khảo Tiếng Việt {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
12.15 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.