Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/2566
Nhan đề: Lập tiến độ thi công bằng phần mềm DT và MS trong xây dựng: Phần 9
Tác giả: Bùi, Mạnh Hùng
Từ khoá: Phần mềm DT và MS trong xây dựng
Tài nguyên trong tiến độ thi công
Cách sử dụng phần mềm MS
Hướng dẫn phần mềm MS
Thao tác trong phần mềm MS
Kiểu tài nguyên trong tiến độ thi công
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Xây Dựng
Mô tả: Tài liệu Lập tiến độ thi công bằng phần mềm DT và MS trong xây dựng: Phần 9 trình bày về sơ đồ tài nguyên trong tiến độ thi công bằng phần mềm xây dựng. Tài liệu phục vụ cho các bạn thuộc chuyên ngành Xây dựng.
Định danh: http://10.3.2.20:8080/dspace/handle/hau/2566
Bộ sưu tập: Sách tham khảo Tiếng Việt {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
11.85 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.