Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/2567
Nhan đề: Lập tiến độ thi công bằng phần mềm DT và MS trong xây dựng: Phần 10
Tác giả: Bùi, Mạnh Hùng
Từ khoá: Phần mềm DT và MS trong xây dựng
Sơ đồ tài nguyên tiến độ thi công
Cách sử dụng phần mềm MS
Hướng dẫn phần mềm MS
Cách in bằng phần mềm MS
Biểu đồ tài nguyên trong thi công
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Xây Dựng
Mô tả: Tài liệu Lập tiến độ thi công bằng phần mềm DT và MS trong xây dựng: Phần 10 trình bày về sơ đồ tài nguyên trong tiến độ thi công bằng phần mềm xây dựng và cách in tiến độ thi công băng phần mềm MS. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Xây dựng.
Định danh: http://10.3.2.20:8080/dspace/handle/hau/2567
Bộ sưu tập: Sách tham khảo Tiếng Việt {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
7.45 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.