Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/2582
Nhan đề: 96 Bài Dịch Việt Ngữ Và Từ Vựng
Tác giả: Hồ, Văn Hiệp
Từ khoá: english
Tiếng Anh
sách ngoại văn
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Trẻ
Mô tả: New concept tuy là một bộ sách giáo khoa chuyên ngữ đặc sắc nhưng vẫn không vắng bóng tính chất dí dỏm kiểu "phớt Ăng-lê" của người Anh. Do đó, chúng tôi đã cố ý tránh kiểu dịch khô khan, tuy nhiên khi nhìn lại toàn bộ quí học viên sẽ không thấy lạc mạch văn hoặc trái nghĩa. Thí dụ như bài 5 "No Wrong Numbers" ngay tựa đề chúng tôi dịch là "Không thể có chuyện nhầm số điện thoại" - thoạt đọc qua, quí vị không khỏi thấy vô lý vì "numbers" đây biết đâu lại chẳng có ý nghĩa là số nhà, nhưng khi đọc đến câu chót thì quí vị sẽ rõ tại sao lại dịch như vậy.
Định danh: http://10.3.2.20:8080/dspace/handle/hau/2582
Bộ sưu tập: Sách tham khảo Tiếng Việt {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
117.71 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.