Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/259
Nhan đề: Tính đặc rỗng trong kiến trúc đương đại
Tác giả: Nguyễn, Minh Sơn
Nguyễn, Thắng Thịnh
Từ khoá: Công trình
Hội họa
Không gian
Kiến trúc
Nghệ thuật
Rỗng
Thiết kế
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về đặc rỗng trong kiến trúc, nêu khái niệm về tương phản, đặc rỗng, biểu hiện của tính đặc rỗng trong tự nhiên và trong nghệ thuật, trong tạo hình kiến trúc, đặc rỗng thông qua các công trình kiến trúc hiện đại và đương đại. Đưa ra cơ sở lý luận về luật tương phản, các yếu tố ảnh hưởng đến đặc rỗng, các thủ pháp mang tính đặc rỗng trong kiến trúc đương đại ở Việt Nam. Trên cơ sở khoa học tìm ra kết quả nghiên cứu, nhận biết thủ pháp tương phản đặc rỗng. Đề xuất hệ thống tiêu chí để đánh giá hiệu quả đặc rỗng làm minh chứng trong thiết kế công trình kiến trúc đương đại.
Định danh: http://10.3.1.96:8080/digilib/handle/cil_hau/1513
http://hdl.handle.net/hau/259
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn3.74 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn881.8 kBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.