Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/2622
Nhan đề: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Tác giả: Trần, Thị Hường
Phạm, Thị Thu Giang
Từ khoá: Bảo vệ môi trường
Quận Hà Đông
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Định danh: http://10.3.2.20:8080/dspace/handle/hau/2622
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
10.35 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
10.92 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.