Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/2625
Nhan đề: 100 câu hỏi đáp về Khảo cổ học ở thành phố Hồ Chí Minh: Phần 2
Tác giả: Cao, Tự Thanh
Hồng, Duệ
Hoàng, Mai
Từ khoá: Khảo cổ học
Hỏi đáp Khảo cổ học
Khảo cổ học thành phố Hồ Chí Minh
Lịch sử khảo cổ học
Nghiên cứu khảo cổ học
Khảo cổ học Việt Nam
Khai quật khảo cổ
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Tổng Hợp
Tóm tắt: .
Mô tả: Phần 1 của cuốn sách "100 câu hỏi đáp về Khảo cổ học ở thành phố Hồ Chí Minh" trình bày các câu hỏi và trả lời về khảo cổ học như: Khảo cổ học hòa một chuyên ngành trong khoa học, lịch sử khảo cổ học khác với sử học, dân tộc học như thế nào? Vì sao nghiên cứu khảo cổ học cần có sự hỗ trợ của nhiều ngành khoa học khác nhau,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Định danh: http://10.3.2.20:8080/dspace/handle/hau/2625
Bộ sưu tập: Sách tham khảo Tiếng Việt {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
15.63 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.