Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/263
Nhan đề: Tổ chức không gian sinh kế cho người thu nhập thấp trong nhà ở xã hội thành phố Hà Nội
Tác giả: Trần, Quốc Thái
Hoàng, Xuân Hạnh
Từ khoá: Chung cư
Không gian sinh kế
Người thu nhập thấp
Nhà tái định cư
Tổ chức không gian
Nhà ở xã hội
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tóm tắt: Điều tra khảo sát về thu nhập và nhà ở của người có thu nhập thấp. Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất giải pháp tổ chức không gian sinh kế cho người thu nhập thấp trong nhà chung cư thành phố Hà Nội
Định danh: http://10.3.1.96:8080/digilib/handle/cil_hau/1702
http://hdl.handle.net/hau/263
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn41.67 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn2.08 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.