Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/2701
Nhan đề: Quản lý hạ tầng kỹ thuật thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Tác giả: Vũ, Thị Vinh
Nguyễn, Hồng Phương
Từ khoá: Hạ tầng kỹ thuật
Quản lý hạ tầng
Thị trấn Thanh Lãng
Vĩnh Phúc
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Dựa vào những đánh giá thực trạng và cơ sở khoa học để đề xuất những giải pháp giúp cho công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật của thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc tốt hơn góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân trong thị trấn
Định danh: http://10.3.2.20:8080/dspace/handle/hau/2701
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2.62 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
781.66 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.