Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/2719
Nhan đề: Giải pháp quản lý hệ thống thoát nước thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình
Tác giả: Trần, Thị Hường
Nguyễn, Dự Loan
Từ khoá: Hệ thống thoát nước
Thành phố Hòa Bình
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Thực trạng công tác quản lý hệ thống thoát nước TP Hòa Bình. Cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý hệ thống thoát nước thành phố. Đề xuất giải pháp quản lý hệ thống thoát nước thích hợp nhất cho thành phố.
Định danh: http://10.3.2.20:8080/dspace/handle/hau/2719
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1.32 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
557.79 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.