Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/2769
Nhan đề: Nghiên cứu quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Tác giả: Trần, Thị Hường
Nguyễn, Sơn Tùng
Từ khoá: Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển
Chất thải rắn y tế
Quản lý chất thải rắn
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Thực trạng công tác quản lý chất thải rắn y tế ở Uông Bí và bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển. Cơ sở khoa học quản lý chất thải rắn y tế. Đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển.
Định danh: http://10.3.2.20:8080/dspace/handle/hau/2769
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
33.17 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
564.69 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.