Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/286
Nhan đề: Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tuyến du lịch văn hóa Chùa Hương đoạn từ bến Yến đến bến Trò (Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội)
Tác giả: Lê, Quân
Bùi, Văn Anh
Từ khoá: Chùa hương
Hà Nội
Kiến trúc cảnh quan
Tổ chức không gian
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng hợp và đánh giá không gian kiến trúc cảnh quan tuyến du lịch văn hóa Chùa Hương. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn kinh nghiệm tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan của một số địa danh trong và ngoài nước. Đề xuất một số giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tuyến du lịch văn hóa Chùa Hương
Định danh: http://10.3.1.96:8080/digilib/handle/cil_hau/1751
http://hdl.handle.net/hau/286
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn73.97 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn1.89 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.