Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/287
Nhan đề: Kiến trúc cảnh quan các công trình tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống trong quá trình đô thị hóa tại xã Sài Sơn huyện Quốc Oai - thành phố Hà Nội
Tác giả: Lê, Quân
Nguyễn, Thị Thanh Hằng
Từ khoá: Công trình tôn giáo
Kiến trúc cảnh quan
Quốc Oai
Hà Nội
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Hệ thống hóa, phân loại các không gian kiến trúc cảnh quan cho các công trình tôn giáo tín ngưỡng truyền thống có giá trị lịch sử tại xã Sài Sơn huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội. Đưa ra những định hướng và giải pháp nhằm tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cho các công trình văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng truyền thống có giá trị lịch sử nhằm tránh ảnh hưởng tiêu cực của quá trình đô thị hóa và góp phần bảo tồn nâng cao giá trị của hệ thống các công trình này trong bối cảnh đô thị hóa mở rộng tại xã Sài Sơn huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội.
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/750
http://hdl.handle.net/hau/287
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn7.31 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản rút gọn của luận văn527.86 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.