Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/2891
Nhan đề: Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan ven sông Tô Tịch
Tác giả: Ngô, Kim Dung
Nguyễn, Xuân Thủy
Từ khoá: Kiến trúc cảnh quan
Sông Tô Tịch
Cảnh quan đô thị
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng quan về lịch sử hình thành cảnh quan vên sông Tô Lịch. Hiện trạng và vai trò của dòng sông đối với thành phố Hà Nội. Phân tích và đánh giá 1 số giải pháp cụ thể về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và kỹ thuật hạ tầng của sông có điều kiện tương tự như sông Tô Lịch. Đề xuất 1 số giải pháp cải tạo không gian cảnh quan kiến trúc ven sông Tô Lịch đoạn từ cầu Mọc đến cầu Khương Trung
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/2891
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2.38 MBAdobe PDFXem truc tuyen
17.83 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.