Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/2897
Nhan đề: Nghiên cứu giải pháp bảo vệ mái dốc địa hình tại trung tâm thành phố Đà lạt tỉnh Lâm Đồng nhằm đảm bảo cảnh quan môi trường đô thị
Tác giả: Trần, Thị Hường
Hoàng, Minh Yến
Từ khoá: Kiến trúc cảnh quan
Mái dốc
Đà Lạt
Lâm Đồng
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng quan tình hình bảo vệ mái dốc địa hình tại các đô thị trên thế giới, Việt Nam và thành phố Đà Lạt. Đánh giá các yếu tố cảnh quan môi trường đô thị, điều kiện khí hậu, địa hình và điều kiện kinh tế... Từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ mái dốc, định hướng quy hoạch phát triển khu trung tâm thành phố đảm bảo chất lượng về cảnh quan môi trường đô thị
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/2897
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
3.85 MBAdobe PDFXem truc tuyen
19.51 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.