Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/291
Nhan đề: Thước tầm trong kiến trúc cổ truyền thống Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Hồng Thục
Ngô, Kim Dung
Lương, Long Vũ
Từ khoá: Kiến trúc cổ
Thước tầm
Di sản kiến trúc
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng kết nghiên cứu về cây Thước tầm: nhu cầu và hoàn cảnh ra đời, đặc điểm, cấu tạo vật lý, cách sử dụng, phạm vi sử dụng... Đặt vấn đề giữ gìn và phát huy giá trị của Thước tầm là bảo tồn một phương thức xây cất truyền thống của Việt Nam. Đưa ra luận cứ để đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế trùng tu, tôn tạo di tích kiến trúc cổ tại Việt Nam kết hợp sử dụng Thước tầm
Định danh: http://10.3.1.99:8080/digilib/handle/cil_hau/2228
http://hdl.handle.net/hau/291
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn17.34 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn4.17 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.