Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/2939
Nhan đề: Giải pháp tổ chức kiến trúc cảnh quan hai bờ sông Nhatạ Lệ - Đồng Hới - Quảng Bình
Tác giả: Lê, Hồng Kế
Nguyễn, Đăng Mạnh Hoàng
Từ khoá: Kiến trúc cảnh quan
Sông Nhật Lệ
Tổ chức không gian
Quảng Bình
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng quan kiến trúc cảnh quan và thực trạng về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hai bờ sông. Đề xuất các phương án chỉnh trang và thiết kế chi tiết tổ chức không gian hai bên bờ sông nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sử dụng của nhân dân trong khu vực nghiên cứu.
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/2939
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quy hoạch {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
4.98 MBAdobe PDFXem truc tuyen
23.69 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.