Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/3031
Nhan đề: Quản lý xây dựng theo quy hoạch về kiến trúc cảnh quan khu du lịch văn hóa Sóc Sơn "khu 3" - Thành phố Hà Nội
Tác giả: Lê, Hồng Kế
Lâm, Mạnh Long
Từ khoá: Khu du lịch Sóc Sơn
Kiến trúc cảnh quan
Quản lý xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Thực trạng công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch về kiến trúc cảnh quan khu du lịch văn hóa Sóc Sơn "khu 3" - TP Hà Nội. Nghiên cứu cơ sở khoa học quản lý xây dựng theo quy hoạch về kiến trúc cảnh quan khu du lịch văn hóa Sóc Sơn "khu 3". Tư vấn giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch về kiến trúc cảnh quan cho khu du lịch văn hóa này.
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/3031
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
3.52 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
662.86 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.