Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/3037
Nhan đề: Tổ hợp không gian kiến trúc ở trong các khu đô thị mới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại Hà Nội
Tác giả: Nguyễn, Đức Thiềm
Vương, Hải Long
Từ khoá: Không gian kiến trúc
Kiến trúc ở
Khu đô thị mới
Hà Nội
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng quan về nhà ở với quỹ đất ở đô thị tại một số nước trên thế giới và thực trạng khu đô thị mới với vấn đề sử dụng đất ở tại Việt Nam. Xây dựng các tiêu chí nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng đất như: Khai thác giá trị vị thế đất, nâng cao chất lượng đất, tạo giá trị thặng dư...và thiết lập một số nguyên tắc về không gian theo chiều sâu - chiều cao, cơ cấu quy hoạch - kiến trúc, không gian chức năng tạo quỹ đất thặng dư... Đề xuất mô hình, giải pháp về tổ hợp không gian kiến trúc tạo khả năng ứng dụng vào các khu đô thị mới tại Hà Nội
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/3037
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
11.38 MBAdobe PDFXem truc tuyen
42.71 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.