Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/3038
Nhan đề: Nghiên cứu một số giải pháp quản lý môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội
Tác giả: Trần, Thị Hường
Vũ, Tiến Dũng
Từ khoá: Quản lý môi trường
Môi trường xây dựng
Quản lý môi trường
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Trình bày thực trạng quản lý môi trường giai đoạn thi công xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Những cơ sở khoa học công tác quản lý môi trường giai đoạn thi công xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ. Đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường trong khi thi công xây dựng khu đô thị này
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/3038
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
4.05 MBAdobe PDFXem truc tuyen
21.36 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.