Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/3159
Nhan đề: Giám sát thi công và nghiệm thu công trình xây dựng: Phần Xây dựng (Phần 2)
Tác giả: Bùi, Mạnh Hùng
Từ khoá: Công trình xây dựng
Giám sát công trình xây dựng
Thi công công trình xây dựng
Nghiệm thu công trình xây dựng
Nghiệm thu kết cấu thép
Nghiệm thu kết cấu bêtông
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Xây Dựng
Mô tả: Ebook Giám sát thi công và nghiệm thu công trình xây dựng: Phần Xây dựng (Phần 2) trình bày những nội dung về giám sát thi công và nghiệm thu kết cấu thép; giám sát thi công và nghiệm thu kết cấu bêtông, bêtông cốt thép và kết cấu xây; giám sát thi công và nghiệm thu công tác hoàn thiện công trình xây dựng; kiểm tra chất lượng vật liệu và cấu kiện xây dựng trong thi công và nghiệm thu công trình xây dựng.
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/3159
Bộ sưu tập: Sách tham khảo Tiếng Việt {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
24.2 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.