Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/324
Nhan đề: Nghiên cứu giải pháp bố trí công trình đường dây, đường ống ngầm cho khu đô thị công nghệ cao sinh học Habiotech - Thành phố Hà Nội
Tác giả: Trần, Thị Hường
Đặng, Thăng Long
Từ khoá: Công trình ngầm
Hà Nội
Khu đô thị
Đường dây ngầm
Đường ống ngầm
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Phân tích, đánh giá phương án dự kiến bố trí tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật tại khu đô thị công nghệ cao sinh học Habiotech - HN. Đề xuất giải pháp bố trí tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật dựa trên đặc điểm của khu đô thị công nghệ cao Habiotech
Định danh: http://10.3.1.96:8080/digilib/handle/cil_hau/1608
http://hdl.handle.net/hau/324
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn9.81 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn733.41 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.