Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/3291
Nhan đề: Giải pháp quản lý hệ thống cây xanh thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Tác giả: Lê, Hồng Kế
Lê, Anh Đức
Từ khoá: Quản lý
Cây xanh đô thị
Đồng Hới
Quảng Bình
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu chung về công tác quản lý hệ thống cây xanh thành phố Đồng Hới, những kết quả đạt được, tồn tại và nguyên nhân. Nghiên cứu tiếp cận các lý thuyết về quản lý cây xanh, phát triển đô thị xanh ở Việt Nam, bố trí cây xanh và một số kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý cây xanh đô thị. Đề xuất một số giải pháp để nâng cao năng lực quản lý cây xanh thành phố Đồng Hới
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/3291
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2.84 MBAdobe PDFXem truc tuyen
19.44 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.