Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/3293
Nhan đề: Quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị mới Dương nội Hà đông
Tác giả: Lê, Hồng Kế
Lương, Đình Sâm
Từ khoá: Quản lý xây dựng
Khu đô thị
Quy hoạch
Dương Nội
Hà Đông
Hà Nội
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng quan thực trạng công tác quản lý xây dựng các khu đô thị mới tại quận Hà Đông và tại khu đô thị mới Dương Nội, cơ sở lý luận và thực tiễn công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị mới Dương nội. Đề xuất giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị mới Dương nội Hà Đông
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/3293
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
3.12 MBAdobe PDFXem truc tuyen
19.53 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.