Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/3337
Nhan đề: Giám sát thi công và nghiệm thu công trình xây dựng - Phần Lắp đặt thiết bị: Phần 1
Tác giả: Bùi, Mạnh Hùng
Nguyễn, Đức Toàn
Từ khoá: Giám sát thi công
Nghiệm thu công trình xây dựng
Thiết bị xây dựng
Công trình xây dựng
Lắp đặt thiết bị
Kỹ thuật giám sát
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Xây Dựng
Mô tả: Nội dung cuốn sách trình bày kĩ thuật giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị trong công trình xây dựng như: Thiết bị điện, hệ thống chống sét, lắp đặt thang máy, hệ thống thông gió, điều hòa, cấp thoát nước; kĩ thuật giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị công nghệ trong các công trình công nghiệp, công trình thuỷ lợi, thuỷ điện. Phần 1 sau đây gồm nội dung 6 chương đầu. Mời bạn đọc tham khảo.
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/3337
Bộ sưu tập: Sách tham khảo Tiếng Việt {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
11.35 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.