Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/3338
Nhan đề: Giám sát thi công và nghiệm thu công trình xây dựng - Phần Lắp đặt thiết bị: Phần 2
Tác giả: Bùi, Mạnh Hùng
Nguyễn, Đức Toàn
Từ khoá: Giám sát thi công
Nghiệm thu công trình xây dựng
Lắp đặt thiết bị
Thiết bị xây dựng
Thiết bị công nghệ
Công trình công nghiệp
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Xây Dựng
Mô tả: Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung cuốn sách qua phần 2 sau đây với nội dung chương 8 trở đi. Nội dung phần này trình bày kĩ thuật giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị công nghệ trong các công trình công nghiệp, công trình thuỷ lợi, thuỷ điện.
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/3338
Bộ sưu tập: Sách tham khảo Tiếng Việt {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
24.45 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.