Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/3393
Nhan đề: Bài tập sức bền vật liệu: Phần 1
Tác giả: Phạm, Ngọc Khánh
Vũ, Văn Thành
Từ khoá: Kỹ thuật xây dựng
Sức bền vật liệu
Kéo nén đúng tâm
Vật liệu xây dựng
Trạng thái ứng suất
Tính đàn hồi
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Xây Dựng
Mô tả: Phần 2 cuốn sách "Bài tập Sức bền vật liệu" tiếp tục đề cập đến các bài tập của bộ môn Sức bền vật liệu cùng với các đề thi Olympic toàn quốc nhằm giải quyết khó khăn trong giải bài tập môn học này của sinh viên, đặc biệt là hệ đào tạo tại chức, hệ đào tạo từ xa của các trường kỹ thuật. Với các bạn đang học chuyên ngành Xây dựng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/3393
Bộ sưu tập: Sách tham khảo Tiếng Việt {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
6.69 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.