Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/34
Nhan đề: Phát huy giá trị kiến trúc cảnh quan làng Cựu, Vân Từ, Phú Xuyên theo hướng du lịch di sản văn hóa
Tác giả: Khuất, Tân Hưng
Dương, Hồng Hiệp
Từ khoá: Kiến trúc cảnh quan
Gía trị kiến trúc
Làng Cựu
Di sản văn hóa
Phú Xuyên
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Khái quát về kiến trúc cảnh quan Làng Cựu, Vân Từ, Phú Xuyên thành phố Hà Nội. Cơ sở khoa học phân tích các giá trị kiến trúc cảnh quan và đưa ra định hướng giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị kiến trúc cảnh quan Làng Cựu theo hướng du lịch di sản văn hóa.
Định danh: http://hdl.handle.net/hau/34
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2.02 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
9.7 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.