Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/3458
Nhan đề: Khai thác các điều kiện tự nhiên trong việc tổ chức cảnh quan đô thị Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Tác giả: Lê, Hồng Kế
Phạm, Anh Tuấn
Từ khoá: Khu đô thị
Lâm Đồng
Tổ chức cảnh quan
Đà Lạt
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu thực trạng về điều kiện tự nhiên, cảnh quan thành phố Đà Lạt. Từ đó nghiên cứu các điều kiện tự nhiên đặc thù để phục vụ cho công tác quy hoạch và tổ chức cảnh quan ở Đà Lạt, góp phần cải tạo điều kiện vi khí hậu ứng phó biến đổi khí hậu miền núi
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/3458
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quy hoạch {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
616.92 kBAdobe PDFXem truc tuyen
7.75 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.