Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/348
Nhan đề: Bảo vệ môi trường địa hình trong việc phòng chống sạt lở, xói mòn và tích tụ đất đá tại thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
Tác giả: Phạm, Trọng Mạnh
Nghiêm, Vân Khanh
Nguyễn, Văn Trường
Từ khoá: Bắc Ninh
Công trình ngầm
Hạ tầng kỹ thuật
Đường dây ngầm
Đường ống ngầm
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng tình hình bảo vệ môi trường địa hình tại thị trấn An Châu, Bắc Giang. Nghiên cứu nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến sự sạt lở, xói mòn, tích tụ đất đá tại thị trấn An Châu và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường địa hình cho thị trấn
Định danh: http://10.3.1.96:8080/digilib/handle/cil_hau/1622
http://hdl.handle.net/hau/348
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn3.54 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn675.92 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.