Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/3500
Nhan đề: Nghiên cứu giải pháp chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng thị xã Gia Nghĩa- tỉnh Đăk Nông có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
Tác giả: Trần, Thị Hường
Chu, Văn Hoàng
Từ khoá: Chuẩn bị kỹ thuật
Đất xây dựng
Biến đổi khí hậu
Gia Nghĩa
Đăk Nông
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng quan công tác chuẩn bị kỹ thuật và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với thị xã Gia Nghĩa, cơ sở khoa học và thực tiễn của công tác chuẩn bị kỹ thuật cho khu đất ở thị xã có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Đưa ra giải pháp chuẩn bị kỹ thuật cho khu đất xây dựng thị xã Gia Nghĩa Tỉnh Đăk Nông có tính đến ảnh hưởng biến đổi khí hậu
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/3500
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Xây dựng{LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
4.01 MBAdobe PDFXem truc tuyen
17.22 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.