Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/3503
Nhan đề: Nghiên cứu giải pháp chuẩn bị kỹ thuật nhằm giảm nhẹ tác động của lũ đối với đô thị Xuân Mai, huyện chương Mỹ - thành phố Hà Nội
Tác giả: Trần, Thị Hường
Đinh, Thị Thu Hoài
Từ khoá: Chuẩn bị kỹ thuật
Xây dựng
Vùng lũ
Đô thị Xuân Mai
Hà Nội
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Thực trạng công tác chuẩn bị kỹ thuật nhằm giảm nhẹ tác động của lũ đối với khu vực đô thị Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Cơ sở khoa học cho việc đề xuất giải pháp chuẩn bị kỹ thuật nhằm giảm nhẹ tác động của lũ đối với đô thị Xuân Mai. Đề xuất giải pháp chuẩn bị kỹ thuật nhằm giảm nhẹ tác động của lũ đối với khu đô thị Xuân Mai
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/3503
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
7.86 MBAdobe PDFXem truc tuyen
24.48 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.