Chuyển giao công nghệ : [59] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 59
Minh họaNăm xuất bản Nhan đềTác giả
13/12/2015Memorandum of understanding between Hanoi Architectural University, Vietnam and Universidad Catolica San Antonio de Murcia, Spain-
29/6/2015Agreement of cooperation between university of architecture, civil engineering and geodesy (UACEG) and Hanoi Architectural University (HAU)-
29/6/2015Agreement of cooperation between Volgograd State Technical University, Russia and Hanoi Architectural University, Vietnam-
26/6/2015Memorandum of understanding between Hanoi Architectural university and Tanri Abeng university-
15/6/2015Advanced Programs Agreement Between The School of Engineering The Catholic University of America Washington D.C., USA and Hanoi Architectural University, Vietnam-
24/10/2016Biên bản Ghi Nhớ Giữa Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội và Trường Đại học Đông Á - Đà Nẵng-
24/8/2016Biên bản Ghi Nhớ Giữa Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội và Công ty TNHH HSD Việt Nam-
17/8/2016Biên bản Ghi Nhớ Giữa Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội) và Trung tâm Tư vấn phát triển đô thị Việt Nam (Hiệp hội các đô thị Việt Nam)-
1/8/2016Memorandum Of Understanding Between Hanoi Architectural University (HAU) And Institute Of Research For Development (IRD)-
25/4/2016Memorandum Of Understanding Between Hanoi Architectural University And Korea Topic Education Center-
13/4/2016Agreement On Academic Cooperation Between Kanto Gakuin University, Japan And Hanoi Architectural University, Vietnam-
26/3/2016MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between Budapest University of Technology and Economics (BME) and Hanoi Architectural University (HAU)-
2014Memorandum of Understanding between Deakin University (Deakin) and Hanoi Architectural University (HAU)-
20/3/2016Covention Entre L'institut des métiers de la ville, L'Université d'architecture de Hanoi et L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville-
2014Memorandum Of Understanding Between Hanoi Architecture University And Yeungjin College-
2014Memorandum Of Of Understanding On International Exchange Between Hanoi Architectural University And Gachon University-
2014Memorandum Of Understanding Between Ha Noi Architectural University And Chaoyang University Of Technology-
26/12/2014Memorandum Of Agreement Between Myongji University Seoul, Republic Of Korea And Hanoi Architectural University Hanoi, Vietnam-
12/11/2014Biên bản Ghi Nhớ về việc “Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Đại Học Kiến Trúc Hà Nội và Gansam Architects & Partners"-
5/11/2014Bản Ghi Nhớ Hợp Tác Giữa Đại Học Vận Tải Viễn Đông Và Đại Học Kiến Trúc Hà Nội-
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 59