Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/3721
Nhan đề: Tổ chức không gian kiến trúc tuyến dịch vụ công cộng tại các khu đô thị mới Hà Nội
Tác giả: Vương, Hải Long
Hoàng, Tùng
Từ khoá: Dịch vụ công cộng
Hà Nội
Khu đô thị mới
Không gian kiến trúc
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng quan về giải pháp tổ chức không gian kiến trúc tuyến dịch vụ công cộng tại các khu đô thị mới Hà Nội, Cơ sở tổ chức không gian kiến trúc tuyến dịch vụ công cộng tại các khu đô thị mới Hà Nội, Đề xuất nghiên cứu về tổ chức không gian kiến trúc tuyến dịch vụ công cộng tại các khu đô thị mới Hà Nội.
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/3721
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1.73 MBAdobe PDFXem truc tuyen
8.41 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.