Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/373
Nhan đề: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn khu đô thị Lào Cai - Cam Đường
Tác giả: Lê, Văn Kiều
Đặng, Minh Khải
Từ khoá: Cấp phép xây dựng
Dự án đầu tư xây dựng
Khu tái định cư Xuân La
Khu đô thị Lào Cai
Quản lý xây dựng
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Trình bày thực trạng công tác quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn khu đô thị Lào Cao - Cam Đường. Phân tích cơ sở khoa học nâng cao hiệu quả công tác cấp phép xây dựng. Đề xuất giải pháp cụ thể cho công tác này ở khu đô thị Lào Cai - Cam Đường.
Định danh: http://10.3.1.96:8080/digilib/handle/cil_hau/1719
http://hdl.handle.net/hau/373
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn2.02 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn637.49 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.