Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/377
Nhan đề: Quản lý quy hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Quế Võ tỉnh Bắc Ninh
Tác giả: Lưu, Đức Hải
Hoàng, Thị Thu Hòa
Từ khoá: Bắc Ninh
Hạ tầng kỹ thuật
Quế Võ
Đô thị mới
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Nêu thực trạng quản lý quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Quế Võ tỉnh Bắc Ninh. Cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Quế Võ tỉnh Bắc Ninh. Đề xuất giải pháp quản lý quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Quế Võ tỉnh Bắc Ninh.
Định danh: http://10.3.1.99:8080/digilib/handle/cil_hau/1417
http://hdl.handle.net/hau/377
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn5.72 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn865.13 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.