Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/3792
Nhan đề: Giải pháp quy hoạch cải tạo, chỉnh tranh tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Tác giả: Đỗ, Hậu
Phạm, Anh Tuấn
Từ khoá: Đường đô thị
Đường Nguyễn Hữu Cảnh
Kiến trúc cảnh quan
Quy hoạch đô thị
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Trình bày thực trạng tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh. Nghiên cứu cơ sở khoa học cho giải pháp quy hoạch cải tạo, chỉnh trang tuyến đường. Rút ra giải pháp quy hoạch chỉnh trang hợp lý nhất cho tuyến đường này
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/3792
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quy hoạch {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
604.12 kBAdobe PDFXem truc tuyen
29.59 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.