Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/3794
Nhan đề: Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng
Tác giả: Lê, Hồng Kế
Trần, Như Hoàng
Từ khoá: Kiến trúc cảnh quan
Đảo Lý Sơn
Biến đổi khí hậu
Nước biển dâng
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Sơ lược thực trạng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan huyện đảo Lý Sơn. Phân tích cơ sở khoa học tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan huyện đảo. Từ đó rút ra giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/3794
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quy hoạch {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
777.42 kBAdobe PDFXem truc tuyen
5.06 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.