Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/3818
Nhan đề: Tổ chức không gian dịch vụ công cộng tại các chung cư cao tầng xây xen trong nội đô Hà Nội
Tác giả: Vương, Hải Long
Nguyễn, Anh Hào
Từ khoá: Chung cư cao tầng
Tổ chức không gian
Dịch vụ công cộng
Nội đô Hà Nội
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng quan về tổ chức không gian dịch vụ công cộng tại các chung cư cao tầng xây xen trong nội đô Hà Nội, Cơ sở khoa học và nguyên tắc kiến trúc để tổ chức không gian dịch vụ công cộng tại các chung cư cao tầng xây xen trong nội đô Hà Nội, Đề xuất giải pháp tổ chức không gian dịch vụ công cộng tại các chung cư cao tầng xây xen trong nội đô Hà Nội.
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/3818
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
5.47 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
483.62 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.