Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/383
Nhan đề: Quản lý dữ liệu lập quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị bằng hệ thống thông tin địa lý (GIS) lấy thành phố Vĩnh Yên làm địa bàn nghiên cứu ứng dụng
Tác giả: Phạm, Hữu Đức
Nguyễn, Bá Toàn
Từ khoá: Hạ tầng kỹ thuật
Thông tin địa lý GIS
Vĩnh Yên
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Nêu thực trạng về vấn đề dữ liệu trong quy hoạch xây dựng bằng hệ thống thông tin địa lý GIS. Cơ sở khoa học trong việc quản lý dữ liệu lập quy hoạch xây dựng bằng GIS. Đề xuất mô hình quản lý dữ liệu lập quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị bằng hệ thống thông tin địa lý.
Định danh: http://10.3.1.99:8080/digilib/handle/cil_hau/1424
http://hdl.handle.net/hau/383
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn3.41 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn560.14 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.